யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 21.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
Kantharuban
6 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 21.

சரசாலை சதுப்புநில சூழல் அமைப்பு

சரசாலையில் ஒரு கண்கவர் சதுப்புநில சூழல் அமைப்பு உள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தின் சுற்றுச்சூழலுக்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும். அந்த சதுப்புநிலங்களில் பல ஊர்வன மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன. சதுப்புநிலங்களைச் சுடும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் மற்றும் அவற்றில் வாழும் உயிரினங்களைப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு வசீகரமான இடம்.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு