யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 04.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
Kantharuban
6 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 04.

யாழ்ப்பாண திராட்சை விவசாய பண்யையை பார்வையிட வேண்டுமாயின் நீங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த பயணமுகவர்களுடன் யாழ்ப்பாணப் பிராந்தியங்களின் பிரத்தியேக, தனிப்பட்ட மற்றும் பொழுதுபோக்கு தனிப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்களை ஒழுங்கு செய்து பார்வையிடலாம்.

 உங்களின் சரியான உல்லாசப் பயணத்தைத் திட்டமிட உதவும் உள்ளூர் உரிமையாளரை நீங்கள் பெறலாம். அது சரியான நேரத்தில் இருந்தால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து சென்று அச்சோலையை கண்டு களிக்கலாம்.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு