கனேடியர்களில் பெரும்பான்மையானோர் தள்ளுப்படி விலையில் மளிகைப் பொருட்களை வாங்குகின்றனர்

#Canada #Canada Tamil News
கனேடியர்களில் பெரும்பான்மையானோர் தள்ளுப்படி விலையில் மளிகைப் பொருட்களை வாங்குகின்றனர்

ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு பங்கு கனேடியர்கள் சிறந்த ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்காக கடந்த ஆண்டில் தங்கள் முதன்மை மளிகைக் கடையை மாற்றியதாகக் கூறுகிறார்கள்.

 Dalhousie பல்கலைக்கழகத்தின் Agri-Food Analytics Lab மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் நுண்ணறிவு நிறுவனமான Caddle ஆகியவற்றின் புதிய கருத்துக்கணிப்பில், பதிலளித்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட 30 சதவீதம் பேர் தங்கள் மளிகைக் கடைகளை கடையில் தள்ளுபடிகள் மற்றும் விளம்பரங்களின் அடிப்படையில் பிரத்தியேகமாகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.

களஞ்சியத்தில் இருக்கும்போது, கிட்டத்தட்ட 60 சதவீத கனடியர்கள் தொடர்ந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களைத் தேடுகிறார்கள், காலாவதியாகும் அல்லது அனுமதி விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான தள்ளுபடியை விரும்புகின்றனர்.