சுவிஸ் நாட்டில் தானியங்களை உடனுக்குடன் அரைக்கும் ஆலை

Nila
2 years ago
சுவிஸ் நாட்டில் தானியங்களை உடனுக்குடன் அரைக்கும் ஆலை

சுவிஸ் நாட்டில் தானியங்களை உடனுக்குடன் அரைத்து தருவதற்கு ஏற்ற இடம் ஆலை.

உங்கள் தேவைக்கேற்ப தரமான முறையில் துரித கதியில் அரைத்துத் தரப்படும்.

மஞ்சள் தூள், தனி மிளகாய்த் தூள், சரக்குத்தூள் என அனைத்துவிதமானவைகளும் அரைத்து தரப்படும்.