உலகில் முதன் முறையாக கனடாவில் ஒவ்வொரு சிகரெட்டும் விரைவில் சுகாதார எச்சரிக்கையைக் கொண்டிருக்கும்.

#Lanka4 #Smoke #லங்கா4 #World
Kantharuban
3 months ago
உலகில் முதன் முறையாக கனடாவில் ஒவ்வொரு  சிகரெட்டும் விரைவில் சுகாதார எச்சரிக்கையைக் கொண்டிருக்கும்.

கனடா விரைவில் உலகிலேயே முதன்முறையாக சிகரெட்டுகளில் நேரடியாக எச்சரிக்கை வசனங்களை அச்சிட அந்நாட்டு சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

 புதிய பொதியில் ஒவ்வொரு சிகரெட்டிலும் ஒரு எச்சரிக்கையைக் கொண்டிருக்கும்: "சிகரெட் புற்றுநோயை உண்டாக்கும்" மற்றும் "ஒவ்வொரு புகைத்தள்ளலிலும் விஷம்" போன்ற சொற்றொடர்களைக் கொண்டிருக்கும்.

 இந்த கட்டுப்பாடு ஆகஸ்ட் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று ஹெல்த் கனடா தெரிவித்துள்ளது. இது2035க்குள் கனடாவில் புகையிலை பயன்பாட்டை 5%க்கும் குறைவாகக் குறைக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

 ஏப்ரல் 2025க்குள், கனடாவில் உள்ள சில்லறை விற்பனையாளர்கள் சிகரெட்டுகளில் நேரடியாக புதிய எச்சரிக்கை வசனங்களைக் கொண்ட புகையிலை பொருட்களை மட்டுமே கொண்டு செல்வார்கள் என்று சுகாதார நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு