துபாயில் நடந்த 11வது ஆண்டு மாநாடு சிறப்பாகவும், அற்புதமான வெற்றியாகவும் அமைந்தது

#Event #Lanka4 #economy #Dubai
Kanimoli
9 months ago
துபாயில் நடந்த 11வது ஆண்டு மாநாடு சிறப்பாகவும், அற்புதமான வெற்றியாகவும் அமைந்தது

துபாயில் நடந்த 11வது ஆண்டு மாநாடு சிறப்பாகவும், அற்புதமான வெற்றியாகவும் அமைந்தது அற்புதமான நிகழ்வு மற்றும் அமைப்பு என்பன ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது Lognet உலகளாவிய குழுவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 இந்த மாநாட்டில் அதிக புதிய கூட்டாளர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மற்றும் வணிகத்தில் பல சாதனைகள் புரிந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் அடுத்த மாநாட்டில் சந்திக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு