யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 26.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 26.

கசூரினா கடற்கரை

கசூரினா கடற்கரை வடக்கு மாகாணத்தில் ஆழமற்ற நீர் மற்றும் வெள்ளை மணல் கடற்கரைகளைக் கொண்ட மிகவும் பிரபலமான கடற்கரையாகும். சில சிறிய மரங்கள் மற்றும் புதர்கள் உங்களுக்கு ஓய்வு எடுப்பது போல் தோன்றினால், வெயிலிலிருந்து சரியான பாதுகாப்பை இவை அளிக்கின்றன.

கசுவரினா கடற்கரையின் கரையோரம் பிரமிக்க வைக்கிறது, இது காரைநகர் கலங்கரை விளக்கத்துடன் ஒரு மூலையில் முடிகிறது. யாழ்ப்பாண நகரத்திலிருந்து கடற்கரைக்கு ஒரு மணி நேரப் பயணம்.