யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 25.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 25.

வளரும் கல்

நாகபூஷணி அம்மன் கோவிலில் வளர்ந்து வரும் கல்லைப் போல, டெல்ப்ட் தீவில் அதிகம் அறியப்படாத மற்றொரு கல் உள்ளது. இந்த கல்லின் பின்னால் உள்ள வரலாறு காலப்போக்கில் இழந்துவிட்டது, ஆனால் தீவில் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்த வயதான உள்ளூர்வாசிகள் இந்த கல் பல ஆண்டுகளாக வளர்ந்ததை பார்த்ததாக கூறுகிறார்கள். உள்ளூர்வாசிகள் இந்த கல்லை வணங்குகிறார்கள், இது விளக்குகள் எரியும் மற்றும் பிரசாதம் வழங்கப்படும் ஒரு சிறிய கோவிலாக கருதப்படுகிறது.