யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 23.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 23.

கரவெட்டி குளம்

கரவெட்டி, உள்ளூர் தமிழ் மொழியில் "கடலோரப் பகுதி" என்று அழைக்கப்படுகிறது, பருத்தித்துறைக்கு அருகில் உள்ளது. குளம் பல பருவகால மற்றும் உள்ளூர் பறவைகளை ஈர்க்கிறது. இது பறவை பார்க்க ஒரு விதிவிலக்கான இடம் ஆனால் சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமன புகைப்படம் எடுப்பதற்கு ஏற்றது.