யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 20.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #இன்று #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #today #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 20.

நிலாவரைக் கிணறு

அடியே இல்லா இந்தக் கிணறு எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்பது தொடர்பான பல கதைகள் உள்ளன. பல ஐரோப்பிய தொழில்முறை சுழியோடிகள் இந்த கிணற்றின் அடிப்பகுதியை தொழில்முறை கியர் மூலம் பெற முயன்றனர், ஆனால் கிணறு முடிவில்லாமல் செல்வதால் அவர்கள் அதை கைவிட்டனர். கிணற்றின் நீர்மட்டம் ஒருபோதும் குறையாது என்று அப்பகுதியினர் கூறுகின்றனர். இந்த கிணறு கீரிமலை குளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக சிலர் நம்புகின்றனர்.