யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 16.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
Mugunthan Mugunthan
8 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 16.

குயின்ஸ் டவர்

டச்சுக்காரர்கள் அல்லது ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கையை ஆக்கிரமித்த காலத்தில் இந்த கோபுரத்தை முதலில் கட்டினார்களா என்பது குறித்து சில பரிசீலனைகள் உள்ளன. ராணியின் கட்டிடம் எதிரில் வரும் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பாக கடல்வழியாக செல்ல அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டது.

அதன் 55 அடி உயர கட்டுமானத்தின் அடிப்பகுதியில் நெருப்பு வந்து, அதன் வெளிச்சம் கோபுரத்தின் வழியாகப் பொருத்தப்பட்டு, வரும் கப்பல்களை நோக்கி திருப்பி விடப்படும். கிங்ஸ் டவர் என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு கட்டிடத்தை ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தினர் என்பதற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளன, பின்னர் அது இடிக்கப்பட்டது.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு