யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 05.

#வரலாறு #சுற்றுலா #யாழ்ப்பாணம் #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 05.

சுண்டிக்குளம் தேசிய பூங்கா

முன்னதாக சுண்டிக்குளம் சரணாலயம் என்று அழைக்கப்பட்டது, தற்போது, இலங்கை அரசாங்கம்  சுண்டிக்குளம் தேசிய பூங்காவாக அமைப்பதற்காக அருகில் உள்ள பல காடுகளை இணைத்துள்ளது.

இந்த பூங்கா பரந்த சதுப்புநில சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் கடற்பாசி படுக்கைகள் கொண்டது. பூங்காவில் காணக்கூடிய பல பறவைகள் கருப்பு-வால் காட்விட், கருப்பு-சிறகுகள் கொண்ட ஸ்டில்ட், பிரவுன்-ஹெட் குல், பொதுவான சாண்ட்பைப்பர், பெரிய ஃபிளமிங்கோ என இன்னும் பல உள்ளன.

பூங்காவில் மேலும் மான் மற்றும் முதலைகளைக் காணலாம். சுண்டிக்குளம் தேசிய பூங்காவில் சிறுத்தைகள் மற்றும் கரடிகள் வாழ்கின்றன என்பதை அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது, ஆனால் அவை பார்வையாளர்களுக்குப் பழக்கமில்லை மற்றும் மிகவும் கூச்ச சுபாவமுள்ளவை என்பதால் அவை எளிதில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.