தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டை முன்னிட்டு அனைத்தும் மலிவு விலை - ABC அருந்ததி ப்யூட்டி சென்ரர் & ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்

Nila
2 years ago
தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டை முன்னிட்டு அனைத்தும் மலிவு விலை - ABC அருந்ததி ப்யூட்டி சென்ரர் & ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்

தமிழ் சிங்ககள புது வருடத்தை முன்னிட்டு ABCD நிறுவனத்தனரின் மலிவு விற்பனை….

ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்க‌ளிற்கான புது வரவு, புத்தம் புதிய டிசயினில் பலதரப்பட்ட ஆடைகள்.
மிக மிக மலிவான விலையில்..

இடம்
Schellenhausstrasse 01
5620 Bremgarten 

திகதி
03.04.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 09.00 மணி தொடக்கம் மாலை 21.00 மணி வரைக்கும்.

தொடர்புகளுக்கு
079 539 59 81
079 912 54 89
078 704 38 31