சுவிட்சர்லாந்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் கட்டாய மருத்துவக் காப்புறுதி கட்டாயமாகும்

Nila
2 years ago
சுவிட்சர்லாந்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் கட்டாய மருத்துவக் காப்புறுதி கட்டாயமாகும்

மருத்துவ காப்புறுதி
சுவிஸ் சுகாதார காப்பீட்டில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. நீங்கள்.

1. அடிப்படை காப்புறுதி
2. துணை காப்புறுதி

அடிப்படை காப்புறுதி

 • சுவிட்சர்லாந்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் கட்டாய மருத்துவக் காப்புறுதி கட்டாயமாகும்.
 • இந்த காப்புறுதி சுவிட்சர்லாந்திற்குள் நுழைந்த 3 மாதங்களுக்குள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
 • 3 மாதங்களுக்குள் இதைச் செய்யாவிட்டால், அவருக்கு சிறிய அபராதம் விதிக்கப்படும்.
 • இந்தக் காப்பீட்டில் பல தடைசெய்யப்பட்ட நன்மைகள் உள்ளன.
 • இந்தக் காப்பீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் 300 வரை பொறுப்பாவார்கள்.- 2500 முதல்:
 1. மாதாந்திர கட்டணம் பொறுப்பைப் பொறுத்தது.
 2. 7000.- வெறும் 10% முன்பணத்திற்குள்.
 3. 7000.- 10%க்கு மேல் முன்பணம் வசூலிக்கப்படாது.
 • முழுத் தொகையும் ஆண்டு இறுதி வரை காப்பீட்டின் கீழ் இருக்கும்
 • 18 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான வைப்புத்தொகையை மட்டும் செலுத்த வேண்டும்.
 • 18 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் டெபாசிட் செலுத்தினால், மாதாந்திர கட்டணம் வழக்கத்தை விட குறைவாக இருக்கும்.

துணை காப்புறுதி

 • சுவிட்சர்லாந்தில், இந்தக் காப்பீட்டை விரும்புபவர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும்.
 • இந்த உத்தரவாதத்திற்குள்
 • பல் மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், உடற்பயிற்சி, அவசரநிலை, அவசர மருத்துவம், வெளிநாட்டு மருத்துவம், சிறப்பு மருத்துவம், விமானப் போக்குவரத்து, விமானப் போக்குவரத்து போன்ற சேவைகளும் காப்புறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

 

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு