யாழில் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பிரமாண்டமான முறையில் இராஜேஸ்வரி மண்டபம்

Nila
2 years ago
யாழில் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பிரமாண்டமான முறையில் இராஜேஸ்வரி மண்டபம்

யாழ் மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரமாண்டமாக அமையப்பெற்ற தெல்லிப்பளை இராஜேஸ்வரி மண்டபம் 

நிகழ்வுகள் யாதாயினும்  அனைத்து வகையான ஒழுங்குகளுடனும், கண்கவர் வர்ணஅலங்காரங்கள், விரும்பிய உணவு வகைகளுடனும், சுகாதார முறைகளுக்கு அமைவாக சிறப்பான முறையில் நடத்தி தருகின்றோம்.

எம்மோடு இணைந்து உங்கள் நிகழ்வுகளை சிறப்பித்துக்கொள்ளுங்கள் 

தொடர்புகளிற்கு ...
0094 770228820
0094 212223999