யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 28.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #இன்று #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #today #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 28.

நாகர்கோவில் கடற்கரை

நாகர்கோவில் கடற்கரை யாழ்ப்பாணத்தின் தொன்மையுடன் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கடற்கரையில் ஒரு அய்யனார் கோவிலின் எச்சங்களைக் காணலாம்.

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு ஒரு சமண கோவில் கட்டப்பட்டதாகவும், கடற்கரை காலப்போக்கில் சிதைந்துவிட்டதாகவும், இப்போது இந்த கோவில் இந்து சமுத்திரத்தில் நீருக்கடியில் உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது. கிராமத்துடன் கூடிய மற்றொரு வெள்ளை மணல் கடற்கரை அதன் கொண்டாட்டத்துடன் பிரபலமான முருகன் கோவிலுடன் முடிகிறது.