யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 18.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
Mugunthan Mugunthan
8 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 18.

KKS கடற்கரை

KKS அல்லது காங்கேசன்துறை மற்றொரு நீட்டிக்கப்பட்ட கடற்கரை மற்றும்  தெளிவான கடல் ஆகும். இந்த கடற்கரை இலங்கை கடற்படையின் கடற்படை மையமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது, இது குடும்பத்திற்கு ஏற்ற கடற்கரையாகும்,

இங்கு ஏராளமான உள்ளூர்வாசிகள் வருகை தருகின்றனர். அதனால் கடற்கரையில் கூட்டம் இல்லை. KKS கலங்கரை விளக்கத்தை பின்னணியில் இருந்தும் பார்க்கலாம். இது ஒரு சிறந்த மீன்பிடி கிராமமாகும், இங்கு துறைமுகம் முற்றிலும் அருகில் அமைந்துள்ளது.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு