யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 07.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Tourist #Jaffna #information #Lanka4
Kantharuban
6 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 07.

 யாழ்ப்பாண இராச்சிய இடிபாடுகள்

பழங்கால கோட்டையின்மைய நுழைவாயிலாக சங்கிலியன் தோப்பு யாழ்ப்பாணத்தில்  இருந்தது, வருந்தத்தக்க வகையில், வாயில் மட்டும் இன்னும் உள்ளது. கையில் வாளுடன் குதிரை சவாரி செய்யும் சங்கிலியன் அரசனின் சின்னங்கள் நகரத்தில் காணப்படுகின்றன.

கூடுதலாக, ராஜமந்திரி அரண்மனை மன்னரின் அரங்கத்தில் இருந்தது .ஒரு பழைய அமைச்சரின் மேனர் வீடு என்று இது நம்பப்படுகிறது. கட்டமைப்பு ரீதியாக இது இரண்டு மாடி வீடு, ஆனால் அந்த இடம் புறக்கணிக்கப்பட்டதால், இரண்டாம் நிலை கதை இல்லை. இரண்டாவது மாடி வரை செல்லும் படிக்கட்டின் சில பகுதிகளை சில வீட்டுப் பகுதிகளில் இருந்து பார்க்க முடியும்.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு