சூரிச் SKT நாதன் கடையில் மாபெரும் தங்கநகை சேமிப்புத் திட்டம் 2022

Nila
2 years ago
சூரிச் SKT நாதன் கடையில் மாபெரும் தங்கநகை சேமிப்புத் திட்டம் 2022

சுவிஸ் சூரிச் மாநகரில் SKT நாதன் கடையினர் மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ள தங்கநகை சேமிப்புத் திட்டம்.

இத் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு கீழுள்ள விளம்பர பதாதையில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு