சூரிச் SKT நாதன் கடையில் மாபெரும் தங்கநகை சேமிப்புத் திட்டம் 2022

Nilaat year ago

சுவிஸ் சூரிச் மாநகரில் SKT நாதன் கடையினர் மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ள தங்கநகை சேமிப்புத் திட்டம்.

இத் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு கீழுள்ள விளம்பர பதாதையில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.