இன்றைய 10 விடுகதைகள்... பாகம் - 01

Rehaat month's ago

விடுகதைகளும் அதன் விடைகளும்.

1. உள்ளே இருந்தால் ஓடித்திரியும். வெளியே வந்தால் விரைவில் மடியும். அது என்ன?

2. உருவம் இல்லாதவன் சொன்னதை திரும்ப சொல்லுவான். அவன் யார் ?

3. இரவல் கிடைக்காதது. இரவில் கிடைப்பது. அது என்ன ?

4. இணை பிரியமாட்டார்கள், நண்பர்கள் அல்ல. ஒன்று சேர மாட்டார்கள், பகைவர்கள் அல்ல. அவர்கள் யார் ?

5. நடைக்கு உதாரணம் சொல்வார்கள். ஆனால் குறுக்கே நடந்தால் சிலருக்கு பிடிக்காது. அது என்ன ?

6. ஐந்து அடுக்கு நன்கு இடுக்கு. அது என்ன ?

7. நான்கு மூளை கிணறு நாக ரத்தினக்கிணறு. எட்டி பார்த்தால் சொட்டு தண்ணீர் இல்லை. அது என்ன ?

8. நான் வெட்டுப்பட்டால் வெட்டியவனை அழவைப்பேன். நான் யார் ?

9. நடலாம் பிடுங்க முடியாது. அது என்ன ?

10. நடக்க தெரியாதவன் நட்டுவனுக்கு வழி காட்டுகிறான். அவன் யார் ?

விடைகள்.
1. மீன் 2. எதிரொலி 3. தூக்கம் 4. ரயில் தண்டவாளம் 5. விரல்கள்

6. பூனை 7. அச்சு வெல்லம் 8. வெங்காயம் 9. பச்சை குத்துதல் 10. கை காட்டி