தேர்தல் ஆணைய உறுப்பினரின் இராஜினாமாவை ஏற்றுக் கொண்ட ஜனாதிபதி!

#Sri Lanka #Sri Lanka President #Election #Election Commission #Resign #sri lanka tamil news #Ranil wickremesinghe #Lanka4
Amuthuat month ago

தேர்தல் ஆணைய உறுப்பினர் பி.எஸ்.எம். சார்ள்ஸ் அனுப்பிய இராஜினாமா கடிதத்தை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
 
ஜனாதிபதியின் செயலாளர் திரு.சமன் ஏக்கநாயக்க இந்தத் தீர்மானத்தை தமக்கு அறிவித்ததாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.