ஸ்ரீ விஷ்ணு துர்க்கை அம்பிகையின் மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

#Switzerland
Prasuat month's ago

அம்பிகை அடியார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!!!!
ஸ்ரீ விஷ்ணு துர்க்கை அம்பிகையின் மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம். விழாக்காலங்களில் அம்பிகையின் சன்னிதானம் வந்து தரிசித்து அவள் திருவருள் பெற்று நீடூடி வாழ்வீர்களாக !!!

Swami Sarahanabava
Sri Vishnu durga peedam
Edikerstrasse 24
8635 Durnten
079/108 28 51 (WhatsApp)
.
Hello to all Ambika servants !!!!
Mahorsava Announcement of Sri Vishnu Durga Ambika.  May you come and visit Ambika's sanctum sanctorum during the festivals, receive her Lordship and live long !!!

Swami Sarahanabav
Sri Vishnu durga peedam
Edikerstrasse 24
8635 Durnten
079/108 28 51 (WhatsApp)

அம்பிகையின் மஹோற்சவ பத்திரிகை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து எல்லோரையும் விழாக்களில் கலந்துகொள்ள வைத்து அம்பிகை திருவருள் பெறுக!
 "அம்பிகையை சரணடைந்தால் அதிக வரம் பெறலாம்"