பெரு நாட்டில் 600 கடல் சிங்கங்கள் பறவைக் காய்ச்சலுக்கு உயிரிழந்துள்ளன.

Maniat month ago

சமீபத்தில் பெருவில் H5N1 பறவைக் காய்ச்சல் பரவி வருவதால், 8 கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து 55,000 இறந்த பறவைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, ஏழு கடல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து 585 கடல் சிங்கங்கள் இறந்து கிடந்தன.

இயற்கைப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கும் செர்னோப் என்ற அமைப்பு இதனைத் தெரிவித்துள்ளது. பெலிகன், கடற்பறவை, பெங்குவின் உள்ளிட்ட பறவைகளும் இறந்துள்ளன. இதில், கடல் சிங்கங்களில் எச்5என்1 வகை பறவைக் காய்ச்சல் பரவி வருவது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இந்த அறிவிப்புகளை அடுத்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான விதிமுறைகளை அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். பெருவின் தேசிய வன மற்றும் வனவிலங்கு சேவை, கடற்கரையில் கடல் சிங்கங்கள் மற்றும் கடற்பறவைகளுடன் செல்ல செல்லப்பிராணிகளை தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று பொதுமக்களை வலியுறுத்துகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டில், பறவைக் காய்ச்சல் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஐரோப்பா, வடக்கு மற்றும் தென் அமெரிக்கா ஆகியவை அடங்கும். இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்பெயினில் உள்ள பாலூட்டிகளுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவுவது கடந்த காலங்களில் கண்டறியப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.